บริษัทพวกเรา

Nuffnang

Nuffnang.com เป็นครั้งแรกและเป็นผู้นำทางเลือกการโฆษณาบล็อกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 Nuffnang.com เป็นขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จกับบล็อกและผู้โฆษณาเหมือนกัน วันนี้นัฟแนงมีความสุขุมโฆษณามากกว่าหนึ่งล้านบล็อกกับลูกค้าบลูชิพเช่น Nokia, Nike, HSBC, Citibank, Procter & Gamble, ยูนิลีเวอร์วอลท์ดิสนีย์รูปภาพ Buenaventura, มาเลเซียสายการบินแอร์เอเชีย, คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์, การท่องเที่ยวออสเตรเลีย และอื่น ๆ นัฟแนงในเซเว่นยักษ์คือสิงคโปร์, กัวลาลัมเปอร์, เมลเบิร์น, มะนิลา, ปักกิ่ง, ฮ่องกงและสำนักงานกรุงเทพฯ

เติมเต็มประสบการณ์การบล็อกของคุณ

  • หน้านี้จะต้องโพสต์ความเจ็บปวด แต่เป็นเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการที่ทำงานหนักและความเจ็บปวดให้เขาสามารถจัดหาบางความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะใช้เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราเคยออกกำลังกาย บางครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานหนักและความเจ็บปวดให้เขาสามารถจัดหาบางความยินดีอย่างยิ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • หน้านี้จะต้องโพสต์ความเจ็บปวด แต่เป็นเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการที่ทำงานหนักและความเจ็บปวดให้เขาสามารถจัดหาบางความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะใช้เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราเคยออกกำลังกาย บางครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานหนักและความเจ็บปวดให้เขาสามารถจัดหาบางความยินดีอย่างยิ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • หน้านี้จะต้องโพสต์ความเจ็บปวด แต่เป็นเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการที่ทำงานหนักและความเจ็บปวดให้เขาสามารถจัดหาบางความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะใช้เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราเคยออกกำลังกาย บางครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานหนักและความเจ็บปวดให้เขาสามารถจัดหาบางความยินดีอย่างยิ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • หน้านี้จะต้องโพสต์ความเจ็บปวด แต่เป็นเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในการที่ทำงานหนักและความเจ็บปวดให้เขาสามารถจัดหาบางความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะใช้เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราเคยออกกำลังกาย บางครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานหนักและความเจ็บปวดให้เขาสามารถจัดหาบางความยินดีอย่างยิ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม